Samsung GALAXY S Advance

I9070DXAMD1

· thg 4 25, 2013
Gingerbread(Android 2.3.6)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S Advance - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S Advance
Mã máy GT-I9070
Mã vùng THL
AP/PDA

I9070DXAMD1

Cập nhật 25 thg 4, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9070DXAMD1

I9070OLBAMD3

434 MB

Gingerbread(Android 2.3.6)

25 thg 4, 2013

N/A

N/A

1

I9070DXLK2

N/A

--/--

Gingerbread(Android 2.3.6)

25 thg 4, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0)

SSP

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.1.0)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Thông tin