Samsung GALAXY S Advance

I9070DXAMD1

· thg 4 25, 2013
Gingerbread(Android 2.3.6)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Advance (GT-I9070) - Khu vực THL

Tên máy Samsung GALAXY S Advance
Mã máy GT-I9070
Mã vùng THL
AP/PDA

I9070DXAMD1

CSC

I9070OLBAMD3

Phiên bản Android Gingerbread(Android 2.3.6)
Cập nhật thg 4 25, 2013
Key

Current Version

I9070DXLK2/I9070OLBLK2/I9070DXLK2/I9070DXLK2

Latest Version

I9070DXAMD1/I9070OLBAMD3/I9070DXAMD1/I9070DXAMD1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

I9070DXAMD1_I9070OLBAMD3_HOME.TAR.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Lollipop(Android 5.0.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.3)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Oreo(Android 8.1.0)