Samsung GALAXY GRAND Neo

I9060XWUANK1

· thg 11 20, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND Neo (GT-I9060) - Khu vực TUR

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Neo
Mã máy GT-I9060
Mã vùng TUR
AP/PDA

I9060XWUANK1

CSC

I9060OJVANK1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 11 20, 2014
Key

Current Version

I9060XWUANK1/I9060OJVANK1/I9060XXUANJ3/I9060XWUANK1

Latest Version

I9060XWUANK1/I9060OJVANK1/I9060XXUANJ3/I9060XWUANK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_I9060XXUANJ3_2795882_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

CODE_I9060XWUANK1_2799650_REV02_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9060XXUANJ3_2795882_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_I9060OJVANK1_2799650_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)