Samsung GALAXY GRAND Neo

I9060XXUANH3

· thg 10 23, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY GRAND Neo - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Neo
Mã máy GT-I9060
Mã vùng TEB
AP/PDA

I9060XXUANH3

Cập nhật 23 thg 10, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9060XXUANH3

I9060OXXANI1

870 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

23 thg 10, 2014

N/A

N/A

1

I9060XXUANH3

I9060OXXANI1

869 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

23 thg 10, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin