Samsung GALAXY GRAND Neo

I9060XXUANH3

· thg 10 23, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND Neo (GT-I9060) - Khu vực TEB

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Neo
Mã máy GT-I9060
Mã vùng TEB
AP/PDA

I9060XXUANH3

CSC

I9060OXXANI1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 10 23, 2014
Key

5zt53e3cxaghdreg

Current Version

I9060XXUANH3/I9060OXXANI1/I9060XXUANG1/I9060XXUANH3

Latest Version

I9060XXUANH3/I9060OXXANI1/I9060XXUANG1/I9060XXUANH3

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_I9060XXUANH3_2742731_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

CODE_I9060XXUANH3_2742731_REV02_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9060XXUANG1_REV02.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXX_I9060OXXANI1_2749553_REV02_user_low_ship.tar.md5

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.1.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.0)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)