Samsung GALAXY GRAND Neo

I9060ZSUANK2

· thg 12 22, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY GRAND Neo - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Neo
Mã máy GT-I9060
Mã vùng BRI
AP/PDA

I9060ZSUANK2

Cập nhật 22 thg 12, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9060ZSUANK2

I9060OZSANK2

943 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

22 thg 12, 2014

N/A

N/A

1

I9060ZSUANK2

I9060OZSANK2

942 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

22 thg 12, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin