Samsung GALAXY GRAND Neo

I9060ZSUANK2

· thg 12 22, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND Neo (GT-I9060) - Khu vực BRI

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Neo
Mã máy GT-I9060
Mã vùng BRI
AP/PDA

I9060ZSUANK2

CSC

I9060OZSANK2

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 12 22, 2014
Key

ieqnkq9k2h6694az

Current Version

I9060ZSUANK2/I9060OZSANK2/I9060ZSUANK2/I9060ZSUANK2

Latest Version

I9060ZSUANK2/I9060OZSANK2/I9060ZSUANK2/I9060ZSUANK2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_I9060ZSUANK2_2802060_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

CODE_I9060ZSUANK2_2802060_REV02_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9060ZSUANK2_2802060_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OZS_I9060OZSANK2_2802060_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Gingerbread(Android 2.3.6)