Samsung GALAXY GRAND Neo

I9060XWUANC1

· thg 7 10, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY GRAND Neo - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Neo
Mã máy GT-I9060
Mã vùng AFR
AP/PDA

I9060XWUANC1

Cập nhật 10 thg 7, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9060XWUANC1

I9060OJVANC1

937 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

10 thg 7, 2014

N/A

N/A

1

I9060XWUANC1

I9060OJVANC1

936 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

10 thg 7, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Thông tin