Samsung GALAXY GRAND Neo

I9060XWUANC1

· thg 7 10, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND Neo (GT-I9060) - Khu vực AFR

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Neo
Mã máy GT-I9060
Mã vùng AFR
AP/PDA

I9060XWUANC1

CSC

I9060OJVANC1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 7 10, 2014
Key

b1nee6nnv7gilver

Current Version

I9060XWUANC1/I9060OJVANC1/I9060XXUANB1/I9060XWUANC1

Latest Version

I9060XWUANC1/I9060OJVANC1/I9060XXUANB1/I9060XWUANC1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_I9060XWUANC1_2614435_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

CODE_I9060XWUANC1_2614435_REV02_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9060XXUANB1_2538905_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_I9060OJVANC1_2614435_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)