Samsung GALAXY GRAND quattro

I8552XXANF2

· thg 7 23, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY GRAND quattro - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY GRAND quattro
Mã máy GT-I8552
Mã vùng PAK
AP/PDA

I8552XXANF2

Cập nhật 23 thg 7, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I8552XXANF2

I8552OJVANF1

769 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

23 thg 7, 2014

N/A

N/A

1

I8552XXANF2

N/A

--/--

Jelly Bean(Android 4.1.2)

23 thg 7, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Thông tin