Samsung GALAXY CORE

I8262XXAMG6

· thg 9 11, 2013
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY CORE - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY CORE
Mã máy GT-I8262
Mã vùng XXV
AP/PDA

I8262XXAMG6

Cập nhật 11 thg 9, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I8262XXAMG6

I8262OLBBMH2

693 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

11 thg 9, 2013

N/A

N/A

1

I8262XXAMG6

N/A

--/--

Jelly Bean(Android 4.1.2)

11 thg 9, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin