Samsung GALAXY CORE

I8262XXAMG6

· thg 9 11, 2013
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY CORE (GT-I8262) - Khu vực XXV

Tên máy Samsung GALAXY CORE
Mã máy GT-I8262
Mã vùng XXV
AP/PDA

I8262XXAMG6

CSC

I8262OLBBMH2

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 9 11, 2013
Key

Current Version

I8262XXAMG6/I8262OLBBMH2/I8262DXAMH1/I8262XXAMG6

Latest Version

I8262XXAMG6/I8262OLBBMH2/I8262DXAMH1/I8262XXAMG6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

I8262XXAMG6_I8262OLBBMH2_I8262DXAMH1_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.0)