Samsung GALAXY CORE

I8262XXAMG6

· thg 9 11, 2013
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY CORE - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY CORE
Mã máy GT-I8262
Mã vùng XTC
AP/PDA

I8262XXAMG6

Cập nhật 11 thg 9, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I8262XXAMG6

I8262OLBBMH2

693 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

11 thg 9, 2013

N/A

N/A

1

I8262XXAMG6

N/A

--/--

Jelly Bean(Android 4.1.2)

11 thg 9, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Thông tin