Samsung GALAXY CORE

I8262XXBNJ1

· thg 3 09, 2015
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY CORE - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY CORE
Mã máy GT-I8262
Mã vùng TML
AP/PDA

I8262XXBNJ1

Cập nhật 9 thg 3, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I8262XXBNJ1

I8262ODDNJ1

808 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

9 thg 3, 2015

N/A

N/A

1

I8262XXBNJ1

N/A

--/--

Jelly Bean(Android 4.1.2)

9 thg 3, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin