Samsung GALAXY CORE

I8262XXBNJ1

· thg 3 09, 2015
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY CORE (GT-I8262) - Khu vực TML

Tên máy Samsung GALAXY CORE
Mã máy GT-I8262
Mã vùng TML
AP/PDA

I8262XXBNJ1

CSC

I8262ODDNJ1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 3 09, 2015
Key

Current Version

I8262XXBNJ1/I8262ODDNJ1/I8262DDOB1/I8262XXBNJ1

Latest Version

I8262XXBNJ1/I8262ODDNJ1/I8262DDOB1/I8262XXBNJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

I8262XXBNJ1_I8262ODDNJ1_I8262DDOB1_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.0)