Samsung GALAXY CORE

I8262ZHAML1

· thg 1 10, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY CORE - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY CORE
Mã máy GT-I8262
Mã vùng TGY
AP/PDA

I8262ZHAML1

Cập nhật 10 thg 1, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I8262ZHAML1

I8262ZZHAML1

732 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

10 thg 1, 2014

N/A

N/A

1

I8262ZHAML1

N/A

--/--

Jelly Bean(Android 4.1.2)

10 thg 1, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.1)

R(Android 11)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin