Samsung GALAXY CORE

I8262XXAND1

· thg 7 23, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY CORE - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY CORE
Mã máy GT-I8262
Mã vùng PAK
AP/PDA

I8262XXAND1

Cập nhật 23 thg 7, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I8262XXAND1

I8262OJVAND1

766 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

23 thg 7, 2014

N/A

N/A

1

I8262XXAND1

I8262OJVAND1

766 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

23 thg 7, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Pie(Android 9)

Thông tin