Samsung GALAXY CORE

I8262XXAND1

· thg 7 23, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY CORE - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY CORE
Mã máy GT-I8262
Mã vùng MID
AP/PDA

I8262XXAND1

Cập nhật 23 thg 7, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I8262XXAND1

I8262OJVAND1

766 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

23 thg 7, 2014

N/A

N/A

1

I8262XXAND1

I8262OJVAND1

766 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

23 thg 7, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Thông tin