Samsung GALAXY CORE

I8262XXBNJ1

· thg 5 11, 2015
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY CORE - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY CORE
Mã máy GT-I8262
Mã vùng INU
AP/PDA

I8262XXBNJ1

Cập nhật 11 thg 5, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I8262XXBNJ1

I8262ODDNJ1

810 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

11 thg 5, 2015

N/A

N/A

1

I8262XXBNJ1

I8262ODDNJ1

808 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

11 thg 5, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Tizen 2.4.0.7

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Thông tin