Samsung GALAXY S Ⅲ mini

I8200LUBUAOC1

· thg 4 21, 2015
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S Ⅲ mini - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ mini
Mã máy GT-I8200L
Mã vùng TTT
AP/PDA

I8200LUBUAOC1

Cập nhật 21 thg 4, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I8200LUBUAOC1

I8200LUUBAOC1

733 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

21 thg 4, 2015

N/A

N/A

1

I8200LUBUAOC1

I8200LUUBAOC1

730 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

21 thg 4, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin