Samsung GALAXY S Ⅲ mini

I8200LUBUAOC1

· thg 4 21, 2015
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅲ mini (GT-I8200L) - Khu vực TTT

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ mini
Mã máy GT-I8200L
Mã vùng TTT
AP/PDA

I8200LUBUAOC1

CSC

I8200LUUBAOC1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 4 21, 2015
Key

put8daopue23sjvi

Current Version

I8200LUBUAOC1/I8200LUUBAOC1/I8200LUBUAOC1/I8200LUBUAOC1

Latest Version

I8200LUBUAOC1/I8200LUUBAOC1/I8200LUBUAOC1/I8200LUBUAOC1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_I8200LUBUAOC1_2826542_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

CODE_I8200LUBUAOC1_2826542_REV02_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I8200LUBUAOC1_2826542_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_UUB_I8200LUUBAOC1_2826542_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)