Samsung GALAXY S Ⅲ mini

I8190NXXANA1

· thg 4 09, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S Ⅲ mini - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ mini
Mã máy GT-I8190N
Mã vùng ORO
AP/PDA

I8190NXXANA1

Cập nhật 9 thg 4, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I8190NXXANA1

I8190NOROANA1

861 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

9 thg 4, 2014

N/A

N/A

1

I8190NXXANA1

I8190NOROANA1

860 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

9 thg 4, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.3)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Thông tin