Samsung GALAXY Ace 2

I8160XXLL2

· thg 7 23, 2013
Gingerbread(Android 2.3.6)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Ace 2 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Ace 2
Mã máy GT-I8160
Mã vùng EUR
AP/PDA

I8160XXLL2

Cập nhật 23 thg 7, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I8160XXLL2

N/A

--/--

Gingerbread(Android 2.3.6)

23 thg 7, 2013

N/A

N/A

1

I8160XXMF1

I8160OXXMF1

532 MB

Gingerbread(Android 2.3.6)

23 thg 7, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.3)

KitKat(Android 4.4.4)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin