Samsung GALAXY W

I8150ZSLM4

· thg 6 13, 2012
Gingerbread(Android 2.3.6)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY W - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY W
Mã máy GT-I8150
Mã vùng BRI
AP/PDA

I8150ZSLM4

Cập nhật 13 thg 6, 2012
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I8150ZSLM4

I8150ZSLM4

322 MB

Gingerbread(Android 2.3.6)

13 thg 6, 2012

N/A

N/A

1

I8150ZSLM4

N/A

--/--

Gingerbread(Android 2.3.6)

13 thg 6, 2012

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Thông tin