Samsung GALAXY E7

E700HXXU1BPL3

· Mai 12, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Firmware für Samsung herunterladen GALAXY E7 (SM-E700H) – Region NPL

Gerätename Samsung GALAXY E7
Gerätecode SM-E700H
Region NPL
AP/PDA

E700HXXU1BPL3

CSC

E700HODD1BPL3

Android-Version Lollipop(Android 5.1.1)
Aktualisiert Mai 12, 2017
Key

fqybpd0dz80azxvx

Current Version

E700HXXU1BPL3/E700HODD1BPL3/E700HXXU1BPH1/E700HXXU1BPL3

Latest Version

E700HXXU1BPL3/E700HODD1BPL3/E700HXXU1BPH1/E700HXXU1BPL3

Advertisement

Weitere Informationen zum samloader-Paket anzeigen

Dateieigenschaften
Dateinamen
BOOT FILE

BL_E700HXXU1BPL3_CL10217334_QB12031327_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_E700HXXU1BPL3_CL10217334_QB12031327_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_E700HXXU1BPH1_CL9010019_QB10659633_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_E700HODD1BPL3_CL10217334_QB12031327_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

SSP

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.0.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)