Samsung Galaxy A50

A505GUBU7CUC6

· Juni 16, 2021
R(Android 11)

Firmware für Samsung herunterladen Galaxy A50 (SM-A505G) – Region TCE

Gerätename Samsung Galaxy A50
Gerätecode SM-A505G
Region TCE
AP/PDA

A505GUBU7CUC6

CSC

A505GOWA7CUD1

Android-Version R(Android 11)
Aktualisiert Juni 16, 2021
Key

yhiqr7yzf3aa9vqu

Current Version

A505GUBU7CUC2/A505GOWA7CUC3/A505GDXU7CUBC/A505GUBU7CUC2

Latest Version

A505GUBU7CUC6/A505GOWA7CUD1/A505GDXU7CUC1/A505GUBU7CUC6

Weitere Informationen zum samloader-Paket anzeigen

Dateieigenschaften
Dateinamen
BOOT FILE

BL_A505GUBU7CUC6_CL21059290_QB39145441_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A505GUBU7CUC6_CL21059290_QB39145441_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A505GDXU7CUC1_CP18512158_CL21059290_QB39016276_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWA_A505GOWA7CUD1_CL21270989_QB39889310_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWA_A505GOWA7CUD1_CL21270989_QB39889310_REV00_user_low_ship.tar.md5