Samsung GALAXY A3

A300HXXS1BSA1

· Apr. 02, 2019
Lollipop(Android 5.0.2)

Firmware für Samsung GALAXY A3 herunterladen - Kostenlos - Aktuelle Version

Gerätename Samsung GALAXY A3
Gerätecode SM-A300H
Region INS
AP/PDA

A300HXXS1BSA1

Aktualisiert 02.04.2019
# AP/PDA CSC Dateigröße Android-Version Zuletzt aktualisiert Veröffentlichungsdatum Sicherheitspatch-Ebene

2

A300HXXS1BSA1

A300HODD1BSA1

789 MB

Lollipop(Android 5.0.2)

02.04.2019

N/A

N/A

1

A300HXXS1BSA1

A300HODD1BSA1

789 MB

Lollipop(Android 5.0.2)

02.04.2019

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.1.0)

R(Android 11)

Information