Samsung GALAXY S4 mini

I9195XXSCQA1

· Apr. 24, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Firmware für Samsung GALAXY S4 mini herunterladen - Kostenlos - Aktuelle Version

Gerätename Samsung GALAXY S4 mini
Gerätecode GT-I9195
Region VIA
AP/PDA

I9195XXSCQA1

Aktualisiert 24.04.2017
# AP/PDA CSC Dateigröße Android-Version Zuletzt aktualisiert Veröffentlichungsdatum Sicherheitspatch-Ebene

2

I9195XXSCQA1

I9195YIACNL1

863 MB

KitKat(Android 4.4.2)

24.04.2017

N/A

N/A

1

I9195XXSCQA1

I9195YIACNL1

863 MB

KitKat(Android 4.4.2)

24.04.2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Information